Wanneer komt de huurcommissie in actie? Vraag en antwoord

De huurcommissie is een onafhankelijk orgaan dat bemiddelt tussen verhuurders en huurders als er problemen zijn met de huur. De huurcommissie kan in actie komen als een huurder of verhuurder een verzoek indient om hulp bij het oplossen van een huurgeschil. Dit verzoek kan bijvoorbeeld gaan over de hoogte van de huur, huurachterstanden of het onderhoud van de woning.

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan een verzoek aan de huurcommissie moet voldoen. Zo moet het geschil betrekking hebben op een huurwoning en moet de huurder of verhuurder een verzoek indienen binnen zes maanden nadat het geschil is ontstaan. De huurcommissie kan ook zelf besluiten om in actie te komen als ze denkt dat dit nodig is om een geschil op te lossen.

Als de huurcommissie in actie komt, zal ze in eerste instantie een inspectie inplannen waarbij de woning bezocht wordt. Er wordt dan een rapport gemaakt waarin de WWS puntentelling een belangrijke rol speelt Daarna kan er een hoorzitting gehouden worden waarbij zowel de verhuurder als de huurder de gelegenheid krijgen om hun standpunt te vertellen. Daarna zal de huurcommissie een advies uitbrengen over hoe het geschil opgelost kan worden. Beide partijen zijn verplicht om zich aan het advies van de huurcommissie te houden.

Het volledige antwoord op deze vraag en alle andere vragen die jij als belegger voor je kiezen krijgt beantwoorden we graag.

Maak een account aan en je bent en blijft op de hoogte.

  • Voor eens en altijd up-to-date
  • Snel en eenvoudig
  • 100% dataveiligheid

Vul je woning in en doe de quick scan

Om een quickscan van een woning te doen voer je hieronder de adresgegevens in. Vervolgens halen we de gegevens op uit de BAG. Indien deze niet beschikt over de juiste informatie zullen we je vragen om sommige gegevens handmatig aan te vullen.

NB: De blog is met grote zorg geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis van dat moment. De wet- en regelgeving wijzigt keer op keer en kan in gemeentes afwijken van landelijke wetten en regels. Wij raden u met klem aan om geen besluiten te nemen op grond van de tekst van deze blog maar altijd een adviseur in de armen te nemen en de meeste recente wet- en regelgeving alsmede wetsvoorstellen ter hand te nemen.

Heb je suggesties of vragen?
Stuur dan een e-mail naar: info@huurprijscheck.app

Fonzt

Sinds we gebruik maken van Huurprijscheck.app hebben we de puntentellingen voor onze klanten in een handomdraai in beeld. Echt een geweldige tool die ons veel tijd oplevert!

Femke Buijks
FONZT BV

Onze klanten kunnen we nu eenvoudig en snel een goed overzicht geven van de punten van hun woningen. Vooral het optimalisatie rapport is erg handig en geeft je een goed inzicht hoe je het rendement van een portefeuille kan verbeteren. Vaak door simpele aanpassingen!