Hoe werkt de overgangsregeling voor bestaande (reeds lopende) huurcontracten volgens de nieuwe wet 'betaalbare huur'? Vraag en antwoord

De wet 'betaalbare huur' voorziet in een overgangsregeling voor reeds lopende huurcontracten waarvan de woning per 1 juli 2024 minder dan 143 WWS scoort. Voor die woningen geldt dat je als verhuurder verplicht bent om binnen 12 maanden (dus uiterlijk 1 juli 2025) de huur in lijn moet brengen met het nieuwe WWS. Aangezien dit een gewijzigd beleid is en ingrijpt op het eigendomsrecht, verwachten wij dat hier rechtszaken over zullen komen. Woningen die altijd nét boven de sociale huurgrens hebben gezeten, kunnen door een laag Energielabel of door andere kortingen in het nieuwe WWS nu ineens onder de sociale huurgrens kwalificeren. 
De mening over de uitleg van deze regeling lopen uiteen:

- Het ministerie heeft ons meegedeeld dat de woning in de overgangsperiode van 12 maanden ook verbeterd mag worden zodat de woning per 1 juli 2025 verbeterd is tot het puntenaantal dat correspondeert met de huur die berekend wordt. De huurprijs dient per 1/7/2025 bijgesteld te zijn tot het niveau dat correspondeert met het aantal WWS punten na verbetering op 1 juli 2025. (bijstellen van de huurprijs is altijd naar beneden, aangezien lopende huur niet verhoogd mag worden o.b.v. WWS punten)

- Andere bronnen, zoals juristen zijn van mening dat je in dit specifieke geval moet zorgen dat de woning per 1 juli 2025 alnsog 143 WWS punten of meer scoort. De aanname is dan dat je per 1/7/2025 alsnog voldoet aan de eisen van de nieuwe wet 'betaalbare huur' per 1/7/2024. 

In de gevallen zoals hierboven, raden wij aan om een gespecialiseerd adviseur of jurist in de armen te nemen.

Het volledige antwoord op deze vraag en alle andere vragen die jij als belegger voor je kiezen krijgt beantwoorden we graag.

Maak een account aan en je bent en blijft op de hoogte.

  • Voor eens en altijd up-to-date
  • Snel en eenvoudig
  • 100% dataveiligheid

Vul je woning in en doe de quick scan

Om een quickscan van een woning te doen voer je hieronder de adresgegevens in. Vervolgens halen we de gegevens op uit de BAG. Indien deze niet beschikt over de juiste informatie zullen we je vragen om sommige gegevens handmatig aan te vullen.

NB: De blog is met grote zorg geschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van de kennis van dat moment. De wet- en regelgeving wijzigt keer op keer en kan in gemeentes afwijken van landelijke wetten en regels. Wij raden u met klem aan om geen besluiten te nemen op grond van de tekst van deze blog maar altijd een adviseur in de armen te nemen en de meeste recente wet- en regelgeving alsmede wetsvoorstellen ter hand te nemen.

Heb je suggesties of vragen?
Stuur dan een e-mail naar: info@huurprijscheck.app

Fonzt

Sinds we gebruik maken van Huurprijscheck.app hebben we de puntentellingen voor onze klanten in een handomdraai in beeld. Echt een geweldige tool die ons veel tijd oplevert!

Femke Buijks
FONZT BV

Onze klanten kunnen we nu eenvoudig en snel een goed overzicht geven van de punten van hun woningen. Vooral het optimalisatie rapport is erg handig en geeft je een goed inzicht hoe je het rendement van een portefeuille kan verbeteren. Vaak door simpele aanpassingen!